Tijelovo – Crkva Blaženog Ivana Merza Slatina, 30 5 2013.

Blagdan Tijelovo vjernici slatinskih župa obilježili su u Župi blaženog Ivana Merza pri vanjskom oltaru, pored grailišta nove crkve i župnog dvora.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...