Drava 24.5.2022. – Sedam malih dravskih luka-odmorišta


Današnja tema video priloga su dravske male luke-odmorišta od Vaške do Martinaca Miholjačkih. Snimanje je bilo fizički naporno, to se sve ne vidi, pogotovo ne one prašnjave prilazne ceste do Drave sedam puta. Vrijeme snimanja bio je utorak 24.5.2022. godine od 10 do 17 sati s prijeđenih 140 kilometara a snimljeno je ukupno, s usputnim sadržajima, oko 250 rezova, 120 minuta.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...