Spašavanje pasa u srcu Papuka 1.3.2022. video


Dva hrvatska ovčara lutaju Papukom, a kako kaže gospodin Gal iz GSS-a, bila su tri, odbačeni, od tko zna kakvog vlasnika. Promrzli, mokri od snijega a nisu se dali jedan bez drugoga, jednoga još uhvatimo a drugi se ne da. Kasnije su viđeni između Rupnice i Trešnjevice desno od grupe jelovih stabala prema šumskoj pomoćnoj cesti. Spašavaj tko može !

Pogledajte još videa iz ove rubrike...