Maturalna matematika-fizika 19.6.1992. – Najduži snimak ikad


Kreće gotovo 5 sati snimljene maturalne zabave Matematike-fizike u hotelu Podravina Podravska Slatina.
Mnogih poznatih više nema među nama kao što nema ni sramno urušenog hotela kultnog simbola našeg malog grada.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...