Labudovi i nebeske bijele brazde


Desetak labudova u društvu s nešto više divljih pataka na jezeru Slanac uživa na podnevnom suncu 9.2.2022. godine. Nije proljeće no prvi vjesnici proljeće sramežljivo izviruju između potočića i lišća u zaostalom šumarku. Blizu 20 stupnjeva prava je suprotnost visinskim minus 40 koji prave bijeli trag na vrelom zraku iza brzih aviona.
Prazne klupe na osami čekaju nove posjetioce kao i 2015. godine.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...