Video razglednica 76 – Podravska Slatina između dva rata

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on digg


Podravska Slatina između dva svjetska rata donosi i nekoliko novosti, tu je boja, pa glazbena podloga Joze Bojagića i Slatinskih boema, a prvi lokal je Miloša Blagojevića a reklama za Iliju Veisera je na višoj poziciji. Karakteristično za nazive lokala u to vrijeme je dvojezičnost. Ako je vlasnik bio Hrvat tada je njegovo ime napisano prvo latinicom pa ćirilicom a ako je vlasnik Srbin tada je obrnuto. Pored zaprega uočavaju se i prvi automobili još uvijek na prašnjavom putu.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...