Podravska Slatina između dva rata – Video razglednica 73


Jedan petak u Podravskoj Slatini između dva rata. Mali pijac je u parku a drugi dio na centru.
Kolorizacija, naš Filip, 21.1.2022. godine.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...