Čađavica – Asfaltiranje parkirališta na groblju, 17.4.2013.

Općina Čađavica uložila je dodatnih 150.000 kuna na uređenju parkinga i prilazu groblju.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...