Senkovac – Asfaltiranje igrališta za male sportove, 18.4.2013.

U neposrednoj blizini Škole u Senkovcu asfaltirano je novo igralište za male sportove vrijednosti 100.000,00 kuna. Grad Slatina na taj način nastavlja sa stvaranjem uvjeta življenja jednakih i u gradu i na selu.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...