Dječji vrtić Čačinci 2.11.2021. počeo s radom


Dječji vrtić u Čačincima, jedan od tri u Javnoj ustanovi Lipa Čađavica, počeo je s radom u utorak 2.11.2021. godine.
U prilogu je dio aktivnosti Vrtića, kraća izjava Ane Krmpotić, ravnateljice i kraći pregled radova dvogodišnje izgradnje.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...