Rijetke bolesti – čvrsta mreža podrške, edukacije u UOSI Slatina


Savez društava distrofičara Hrvatske provodi projekt Rijetke bolesti – čvrsta mreža podrške u okviru Europskog socijalnog fonda. Radionice za osobe s mišićnom distrofijom u Virovitičko-podravskoj županiji održane su u prostorijama domaćina Udruge osoba s invaliditetom Slatina. Teme su bile Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom, Strategija o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2030. te novi Zakon o socijalnoj skrbi. Predavači su bili Slobodan Marinković, Marica Mirić i Mirna Plećaš Ilić.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...