TS Biseri Drave Starin, Mađarska – Dravsko proljeće 2013.


Na Dravskom proljeću 2013. u Sopju, iz Mađarske, iz Osnovne škole u Starinu, nastupio je TS Biseri Drave.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...