Jankovac sa snijegom u proljeće, 28.3.2013.


Jankovac je lijep zimi sa snijegom, lijep je u proljeće sa cvijećem, a lijep je i sa snijegom u proljeće, 28. ožujka 2013. godine.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...