Papuk 27.7.2021. – Naša planina


Naporno je vrućeg dana ići malo pješice malo autom desetak kilometara do visine 500 metara Papuka, naše planine. Put vodi od Voćina uz rijeku Jovanovicu do kraja VPŽ i slatinskog djela Hrvatskih šuma do platoa zvanog Međa gdje su i pješački putokazi za pojedine destinacije. Teoretski odlično mjesto za nekakav planinarski dom. Svu vrućinu utišala je na tenutke brza riječica i uvijek dragi zvuk vjetra kroz krošnje crnogorice, koji neodovljivo vraća u djetinjstvo rodne Višnjice.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...