Papuk 27.7.2021. – Naša planina

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on digg


Naporno je vrućeg dana ići malo pješice malo autom desetak kilometara do visine 500 metara Papuka, naše planine. Put vodi od Voćina uz rijeku Jovanovicu do kraja VPŽ i slatinskog djela Hrvatskih šuma do platoa zvanog Međa gdje su i pješački putokazi za pojedine destinacije. Teoretski odlično mjesto za nekakav planinarski dom. Svu vrućinu utišala je na tenutke brza riječica i uvijek dragi zvuk vjetra kroz krošnje crnogorice, koji neodovljivo vraća u djetinjstvo rodne Višnjice.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...