Crveni makovi na vjetru – Miljevci 18.5.2021. video


Pored ceste kod Miljevaca, na putu iz Bazija, bore se s vjetrom crveni makovi. Polje žute repice prepustilo je svoju dominaciju žutom bojom boju na neko vrijeme slabašnim cvjetovima crvenog maka.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...