Projekt EPIcentar Sequoia – od plana do završetka radova


Pogledajte film u kojemu predstavljamo sve faze radova u sklopu projekta EPIcentar Sequoia Slatina.
Grad Slatina i partneri, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije i Turistička zajednica grada Slatine

OPIS PROJEKTA:
Turizam kao gospodarska djelatnost u Slatini je slabo iskorišten.
Mamutovac u Slatini je jedini zaštićeni primjerak ove vrste u Hrvatskoj te je među najstarijima u Europi, a zaštićen je kao spomenik prirode još od 1967 godine i nalazi se u Upisniku zaštićenih prirodnih vrijednosti. Revitalizacijom zaštićene prirodne baštine, uspostavljanjem Posjetiteljsko-interpertacijskog centra, povećat će se broj posjetitelja odredištima prirodne baštine, povećat će se broj turističkih sadržaja te će se izravno utjecati na povećanje broja novozaposlenih. Kroz razvoj edukativnih programa i organizaciju edukativno-informativnih radionica izravno će se utjecati na povećanje udjela broja posjetitelja koji su sudjelovali u edukativnim sadržajima i proizvodima u odredištu prirodne baštine te na povećanje broja edukativnih sadržaja za podizanje svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti.

CILJEVI PROJEKTA:

Opći cilj projekta je: Održivo upravljati javnom turističkom infrastrukturom i brojem posjetitelja što će povećati njenu privlačnost, prepoznatljivost i posjećenost i time osnažiti turistički potencijal prirodne baštine kontinentalnog dijela Republike Hrvatske.

Specifični cilj projekta je: Uspostavom posjetiteljskog centra, korištenjem podržane infrastrukture te uvođenjem edukativnih sadržaja i njihovom inovativnom prezentacijom na održiv način povećati broj posjetitelja i privlačnost zaštićene prirodne baštine Slatine i razvijati javnu svijest o važnosti održivog upravljanja prirodnom baštinom i time potaknuti društveno-gospodarski razvoj Grada Slatine i Virovitičko-podravske županije.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 20.748.816,66 kn
EU SUFINACIRA PROJEKT S: 16.454.065,49 kn
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 1.1.2017. do 1.6.2021.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...