Snijeg, snijeg, snijeg – Ni prvi, ni zadnji, Slatina, 6.2.2013.


Uz glazbenu podlogu Kevina MacLeoda, gledamo snijeg u Slatini, Ni prvi, ni zadnji, dnevni, vrlo krupan a noćni vlažan i kratkotrajan

Pogledajte još videa iz ove rubrike...