XX. koncert Matice hrvatske za L. obljetnicu


Za pedesetu obljetnicu jubilarni i koncert Matice hrvatske, dvadeseti, iz 2018. godine. Dvadeset osmi prilog je koncert u cijelosti a domaćin je bila Ksenija -Vujanovi – Juras, u ime Ogranka Matice hrvatske Slatine.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...