Jadranka 1975. – Maturalna fotografija


Jadranka s 19 godina snimana za zajedničku maturalnu fotografiju. U to vrijeme smo većinom putovali u Osijek u Foto Varnai, preko puta katedrale, kako bi nas profesionalci dotjerali i usnimili.
I ovaj prilog ima dodatak a to je jedna recitacija Fabijana Šovagovića, našeg dragog gosta i u Kazalištu i u kući a i mi smo dolazili k njemu u Mesničku u Zagreb.
Svakidašnju jadikovku Tina Ujevića poslušajte u prilogu :

Pogledajte još videa iz ove rubrike...