Društveni dom udruga Voćin – Završeno krovište, 25.2.2021. video


Završetak krovišta Društvenog doma udruga Voćin jedno je od vidljivijih promjena na gradilištu pored rijeke Voćinke. Paralelno teku radovi na fasadi kao i ugradnja preostale stolarije i podnih podloga.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...