Šumski snijeg, 19.1.2021. video


Klima se sigurno mijenja i nikad nije sigurno koliko će i kada biti snijega. Sigurno je to da ga ima sve manje te ga naše kamere brižljivo spremaju za neke buduće generacije, ako budu željni vidjeti snijeg.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...