Stara Slatina 1908. – Video razglednica 67


Iz serije Video razglednice stare Slatine danas pogledajmo staru fotografiju iz 1908. godine. Pored lošije kvalitete još uvijek se mogu prepoznati stari objekti kojih više nema a neki su dograđeni pa tako sadašnji Hrvatski dom je bio prizemnica a to se vidi odmah pored Crkve sv. Petra i apostola. Naravno nižim predjelom dominira Ciglana odnosno ponosni dimnjak. Pažljivom oku neće promaknuti Dvorac, Evangelička crkva, Židovska sinagoga, …

Pogledajte još videa iz ove rubrike...