Rijeka Vojlovica – Zimska poplava 2017.


Rijeka Vojlovica za kišnih i snježnih dana brzo napuni svoje korito i tada se proširi na obližnje livade i polja kao i početkom prosinca 2017. godine.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...