Općina Čađavica – Potpisivanje ugovora sa studentima i učenicima, video


Općina Čađavica svake godine odobrava financijsku potporu za studente kao i učenike srednjih škola za pokriće dijela troškova smještaja. Ove godine 12 je studenata ispunilo uvjete a od učenika koji su tražili potporu 7 ih je potpisalo, osobno ili po opunomoćeniku, ugovore s načelnikom Općine Mirkom Rončevićem, u petak 20. studenog 2020. godine.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...