U to vrijeme godišta – Dječji zbor Osnovne škole J. Kozarca Slatina, 21.12.2012.


Božićnu priredbu svake godine u dvorani Kina u Slatini priređuje Osnovna škola Josipa Kozarca. Brojnoj publici prigodnom pjesmom, U to vrijeme godišta, predstavio se i Dječji školski zbor.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...