Drava se muti, dunje se zlate – Čađavica, 13.9.2020. video


Drava se muti, dunje se zlate, srce mi tuče jer mislim na te … početne su riječi pjesme Joze Ivankovića iz Čađavice, osnivača Zlatnih dukata, pa je dobra prilika reći i to, pored ovih jesenskih slika stare i nove Drave i ušća Voćinke. A tu je i grožđe koje je posađeno pored obale pa se valja sjetiti i narodne pjesme, bećarca, iz Svatovskog kola Kiće Slabinca, Ej kad urodi vinograd na Dravi, onda će se ženiti bećari.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...