Sveti Lovro – Crkvari 10.8.2010. misa


Crkvari imaju vrlo vrijedan sakralni objekt, crkvu svetog Lovre, koji se slavi od 1743. godine. Prvobitno sagrađena crkvica, u periodu od 13. do 15. stoljeća, mijenjala je svoju namjenu i vlasnike, da bi tek 1743. bila preimenovana u hram Svetog Lovre, prema tradiciji, u vrijeme vladanja knezova i grofova Lovre i Nikole Iločkih.
Misno slavlje 2010. godine predvodio je vlč Stjepan Đurić, tadašnji župnik Župe Duha Svetog Feričanci.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...