Milko Kelemen – Stvaranje opera, video vremeplov


Milko Kelemen rođen je u Podravskoj Slatini 30. ožujka 1924. godine. Pučku školu završio je u Slatini, a gimnaziju u Virovitici. Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu diplomirao je studij glasovira i kompozicije. Usavršavao se na Konzervatoriju u Parizu, na ljetnim tečajevima Accademie Chigiane u Sieni, na tečajevima za Novu glazbu u Darmstadtu, na državnoj visokoj glazbenoj školi u Freiburgu te u Siemensovu Elektronskom studiju u Munchenu.

Za svoj bogati skladateljski opus, oko 130 djela, i pedagoški rad nagrađen je brojnim nagradama i priznanjima. Nakon osnivanja međunarodnog festivala Dani Milka Kelemena, 1995. godine, već slijedeće godine Milko Kelemen predstavio je i svoje operno stvaralaštvo, posebno aktualnu ovih dana i Apokaliptiku. Kao jedan od značajnih suradnika u početku nastajanja Festivala, Antun Celio Cega, kazališni redatelj i publicist, uvodno je predstavio Milka Kelemena i njegovo operno stvaranje.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...