Park Sequoia – Početak zidanja, video

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on digg


Intenzitet radova na gradilištu Park Sequoia napreduju i brže od dinamičkoh planova zahvaljujući i lijepom vremenu i uigranoj ekipi Domogradnje Virovitica.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...