Zbor mladih Zdenci u Sopju, 28.12.2019. video


Božićni koncert u Sopju
Crkveni zbor Sveti Vid Sopje bio je domaćin i organizator tradicionalnog koncerta božićnih pjesama u izvođenju crkvenih, dječjih i zborova mladih u subotu 28. prosinca 2019. godina. Nastupili su najprije svi zborovi pojedinačno a na kraju svi zajedno. Ove godine blagdane su uljepšali Crkveni zbor mladih iz Zdenaca, Dječji zbor Zvjezdice, Zbor Župe svete Barbare Sladojevci, Filijalni zbor iz Josipova i Zbor sveti Vid Župe svete Marije Magdalene Sopje.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...