Dani Milka Kelemena Slatina – Rucneri i gosti – Ode to Sauris


XVIII. međunarodni glazbeni festival Dani Milka Kelemena završen je, 7.10.2012. godine, koncertom Gudačkog kvarteta Rucner i gostiju. Na harmonikama su svirali Peter Soave i njegova supruga Madeleine Maddy Soave i Dennis Tini na klaviru. Gostujući u planinama u kući obitelji Soave 2011. godine, glazbenik Krešimir Herceg, oduševljen krajolikom, napisao je skladbu Ode to Sauris.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...