Đuro Matovina – Plenarno izlaganje na skupu Podravska Slatina u Domovinskom ratu, video


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Hrvatski časnički zbor Slatina organizirali Znanstveno-stručni skup Podravska Slatina u Domovinskom ratu. Sudjelovali su brojni gosti kao i domaći autori tematskih priloga koji će detaljnije biti objavljeni za godinu dana u knjizi istoga naziva. U prilogu je plenarno izlaganje Đure Matovine na temu Napad na Stanicu javne sigurnosti Podravska Slatina.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...