Voćin – Uređenje prilaze ceste novoj Šumariji i Crkvi s parkiralištem, 11.12.2019. video

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on digg


Nekadašnja novoizgrađena upravna zgrada Polcije u Voćinu, sada u vlasništvu Hrvatskih šuma, uskoro će dobiti nove stanare te se za te potrebe izgrađuje prilazna cesta s parkiralištem, koja se koriste i za vrijeme velikih hodočašća u kolovozu i rujnu.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...