Lambada – Podravska Slatina, 4.4.1990.

Spot gledajte direktno

http://www.youtube.com/watch?v=qAAGeojrelI.

Osnovna škola Lazo Tihomirović-Baja u Podravskoj Slatini obilježila je 4.4.1990. godine svoj dan prigodnim programom u dvorani Kina. Budući da je tih godina vrlo popularna bila Lambada tako su i učenici Škole uvježbali taj ples.

 

Pogledajte još videa iz ove rubrike...