Vukovarci u Podravskoj Slatini – Gost Tomislav Merčep, 23.7.1992. video


Za vrijeme ratnih devedestih godina Podravska Slatina primila je oko 1.000 Vukovaraca i okolnih mjesta. Povjerenik Kluba Vukovaraca bio je Mato Rabik koji je na skupu Vukovaraca 23.7.1992. godine predstavio jednog od prvih branitelja Vukovara i kandidata za Sabor Tomislava Merčepa.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...