Stara Podravska Slatina – Video razglednica 56


Današnja video razglednica podsjeća nas na sedamdesete godine kada je hotel Podravska Slatina već bio dograđen novim dijelom, zahvaljujući poslovnom interesu Elektromaterijala Rijeka.
Glazbena podloga Jozo Bojagić i Dijamanti.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...