KUD Matica slovačka Osijek – 6.miljevački Dani kukuruza, Miljevci, 22.9.2012.


Matica slovačka Miljevci organizirala je Dane kukuruza 22.9.2012. kada su prikazali običaje uz branje kukuruza na starinski način. Nakon toga u Domu su nastupili gosti i domaćini s prigodnim kulturno umjetničkim programom. Bili su to KUD-ovi iz Osijeka, Vinkovaca, Markovca, Slatine i Miljevaca, kao i učenici Područne škole u Miljevcima.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...