Foto naponska elektrana Orahovica, 19 9 2012


U Orahovici je svečano otvorena prva hrvatska fotonaponska elektrana izgrađena na zemlji FNE Orahovica-1. Vrijednost ukupne investicije iznosi 11 milijuna kuna. Elektrana je nazivne snage 0,5 MW što zadovoljava 1/3 ukupne potrošnje grada. Grad Orahovica i SunStroom Hrvatska razvijat će zajedničkim snagama daljnje projekte: Orahovica-1 elektrana na biomasu i Orahovica-3 elektrana na solarnu energiju ukupne snage 2,5 MW ukupne vrijednosti 70 milijuna kuna.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...