Berba duhana u Ćeralijama, video


Berba duhana na poljima Agroduhana Slatina kod Ćeralija u još traje a više o njoj zna Josip Zdeličan, rukovoditelj proizvodnje.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...