Digitalizacija

Presnimavamo i prebacujemo Vaše materijale s bilo kojeg medija na CD ili DVD.digitalizacija

Felbar studio, bana Jelačića 23, Slatina

095/8066165 i 095/5970184