17 travnja, 2019

Koze kreću na ispašu

Koze naravno nisu iz Kozica veće iz Ćeralija i kreću na svakodnevnu, ekološku ispašu, pored sela, na livadama i šumarcima put Slatine.