21 veljače, 2019

Šuma koja nestaje

Prigradske šume Slatine polako nestaju. Kraj života jedne dionice, na Popišancu, slikovito se vidi od 6.8.2018. do 17.2.2019. Ista šuma s početka filma i na