Vidovo u Sopju 1991. – Misa s procesijom u cijelosti

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on digg


Prvu proslavu svetog Vida u Sopju snimili smo 1991. godine i to na poseban nagovor prijatelja Franje Orbana – Ferija, kojega se i na ovaj sjećamo kao i niza umrlih iz ovog snimka a posebno drage nam ujne Drage Beneš – Kukuljević iz Novaka.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...