Franjo Hoić – Elektrane Viljevo i Donji Miholjac, 27.7.2016.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on digg


Najnovije elektrane koje grade poduzeća Franje Hoića su Općini Donje Viljevo i Donji Miholjac o čemu nam govori vlasnik tvrtki.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...