Od Carske željeznice do održivog razvoja turizma

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on digg

Dokumentarni film o mogućnostima razvoja turizma u gradovima Našice, Szenlorinc i Slatina, koji su bili povezani Carskom željeznicom.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...