XX. koncert Matice hrvatske za L. obljetnicu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on digg


Za pedesetu obljetnicu jubilarni i koncert Matice hrvatske, dvadeseti, iz 2018. godine. Dvadeset osmi prilog je koncert u cijelosti a domaćin je bila Ksenija -Vujanovi – Juras, u ime Ogranka Matice hrvatske Slatine.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...