Romano i Fabbriciani, XXV. DMK

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on digg


Berislav Šipuš, dirigent i voditelj Cantus Ansambla, predstavio se i kao autor. Njegovu kompoziciju And then … Turn to mountain, za gitaru i flautu. Izvođači su bili gosti iz Italije, Francesco Romano, gitara, i Roberto Fabbriciano, flauta.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...