Berba duhana u Ćeralijama, video

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on digg


Berba duhana na poljima Agroduhana Slatina kod Ćeralija u još traje a više o njoj zna Josip Zdeličan, rukovoditelj proizvodnje.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...